094 791 36 36

SẢN PHẨM NEM THANH

NEM THANH NHỎ (10c/Bó)

Đặt mua

NEM CHUA CỐI

Đặt mua

NEM THÍNH VUÔNG

Đặt mua